Dancerama 2023 - The Platinum Celebration

See dates and times  

Mae Ysgol Ddawns Shirley yn dathlu ei phen-blwydd yn 70 oed yn 2023. Mae croeso i chi i gyd ymuno yn y dathliad yma wrth i’r myfyrwyr berfformio caneuon a dawnsfeydd o’r 70 mlynedd diwethaf.