Ed Byrne: Tragedy Plus Time

See dates and times  

4 Stars

Book early as sell-outs are the norm!
Scottish Field

5 Stars

Definitely stand-up at its best.
VoiceMagUK

Yn ôl Mark Twain, y ffordd orau o ddisgrifio hiwmor yw Tragedy Plus Time.

Ymunwch ag Ed wrth iddo brofi'r fformiwla hon drwy fynd dan groen digwyddiad trasig mawr yn ei fywyd am hwyl.