Noel Fitzpatrick - Beyond Supervet

See dates and times  

Noel Fitzpatrick yn camu i'r llwyfan!

Gan ddod â’i sioe ddyrchafol a llawn cymhelliant yn ôl ar daith, yn cael ei hadrodd gydag angerdd, hiwmor a gwirioneddau amrwd.

Gan fentro ymhell y tu hwnt i ffiniau ei sioe deledu lwyddiannus, The Supervet, mae Noel yn edrych ar sut gall gofalu am anifeiliaid helpu i wella pob un ohonom ni.

Noel yn difyrru ac yn ennyn diddordeb cynulleidfaoedd i drac sain pwerus o straeon, hanesion a gweledigaeth ar gyfer y dyfodol. O anturiaethau hyfryd Keira, ci hoff Noel, i’w siwrnai bersonol ei hun a’r gobaith a gynigiwyd gan anifeiliaid wrth iddo frwydro drwy rai o’i eiliadau tywyllaf.