Ronnie Scott's All Stars: The Ronnie Scott's Story

See dates and times  

0 Stars

Full-on brilliance.
The Guardian

Yn syth o glwb jazz byd-enwog Llundain!

Gan gyfuno jazz byw o’r safon uchaf, naratif a lluniau archif prin a fideos, mae The Ronnie Scott’s All Stars, dan arweiniad cyfarwyddwr cerdd y clwb, yn dathlu ‘The Ronnie Scott’s Story.'

Wedi’i lleoli ym mariau tywyll a joints jazz Soho yn Llundain, clywn am gyfnod llaw i’r genau caled y blynyddoedd cynnar a’r cyrchoedd heddlu cyson. Cawn glywed sut daeth Ronnie's yn dir niwtral o fewn tiriogaeth gangiau rhemp a pha mor agos oedden nhw at gangsters, gan gynnwys y Krays! Mae bywyd yn Ronnie’s yn cael ei ailddychmygu’n atgofus drwy hanesion am ymwelwyr â’r clwb yn y gorffennol, o sêr pop, sêr ffilm a gwleidyddion i ddigrifwyr a’r teulu brenhinol, ond yn anad dim, y cerddorion.

Gan gymysgu cerddoriaeth glasurol gan y mawrion jazz sydd wedi perfformio yn Ronnie Scott’s yn ystod ei 60 mlynedd a mwy o hanes anhygoel, ochr yn ochr â straeon am yr hen Soho, cerddorion brith a chyrchoedd yr heddlu, mae hon yn noson unigryw i ddathlu un o leoliadau jazz enwocaf y byd, ei gerddoriaeth, a’i hanes.