The Mersey Beatles

Past Production

See dates and times  

Mae hoff fand teyrnged y byd i The Beatles, band teyrnged sy’n hanu o Lerpwl, yn dathlu 60 mlynedd ers A Hard Day’s Night.

Llwyddodd yr albwm a’r ffilm eiconig o 1964 i bortreadu’r Fab Four yn berffaith yn eu hanterth yn y byd pop.

Ac i nodi’r pen-blwydd diemwnt, bydd The Mersey Beatles yn chwarae’r albwm A Hard Day’s Night cyfan yn llawn – gyda chasgliad o glasuron Beatlemania i ddilyn.

Bydd y band, sy’n perfformio sioeau gwych ledled y byd gan werthu pob tocyn, yn mynd â’r gynulleidfa ar siwrnai fendigedig wedyn drwy wychder seicadelig clasuron diweddarach Sgt Pepper.

Mae hwn yn brofiad cyngerdd byw cwbl unigryw a syfrdanol.