Bwyd a Diod

Bydd gennym amrywiaeth o ddiodydd poeth, cwrw, seidr a jin ar gael cyn y sioe a thrwy gydol y perfformiad.

Rydym hefyd yn gwerthu detholiad o fyrbrydau bar.

Mae gan Wrecsam rai bwytai a thafarndai gwych yn agos at Neuadd William Aston.