Croeso’n Ôl

Croeso’n ôl i Neuadd William Aston – mae mwy o wybodaeth ar y dudalen hon am yr hyn sydd gennym ar waith i sicrhau bod eich profiad yn ddiogel ac yn bleserus.

Cyn eich ymweliad:

Gwirio Eich Tocynnau - Gwiriwch eich tocynnau ddwywaith - weithiau bydd pobl yn cyrraedd ar gyfer y perfformiad anghywir (ac weithiau ar gyfer y lleoliad anghywir) - mae gwirio’n gyflym yn helpu i osgoi unrhyw broblemau!

Gofynion Mynediad – Mae hygyrchedd da yn Neuadd William Aston ond nid yw’n berffaith – os oes gennych chi unrhyw ymholiadau neu bryderon am eich ymweliad, ewch i’n tudalen mynediad (cliciwch yma) neu ffoniwch ein tîm a byddant yn gallu rhoi cyngor.

Cyrraedd

Parcio - Mae gan y maes parcio y tu allan i Neuadd William Aston faes parcio am ddim i'n hymwelwyr ac mae'n cael ei weithredu a'i gynnal gan Brifysgol Wrecsam. Byddwch yn ymwybodol bod unrhyw geir sydd wedi'u parcio yno ar risg y perchennog.

Yr Amser Cyrraedd a Argymhellir - Cyrhaeddwch 30 munud cyn y sioe, er ein bod weithiau'n gallu derbyn hwyrddyfodiaid nid yw hyn bob amser yn wir ac mae gennym nifer cyfyngedig o seddi hwyrddyfodiaid.

Ein Cyntedd - Mae ein cyntedd yn agor 90 munud cyn i’r sioe ddechrau.

Yn Ystod Eich Ymweliad

Taliadau Digyswllt - Byddem yn annog taliadau digyswllt yn ystod eich ymweliad ac mae gennym fannau talu digyswllt yn ein bar.

E-docynnau - Nid oes angen argraffu ein e-docynnau - dangoswch nhw wrth y drysau ar eich ffôn clyfar.

Toiledau – Mae’r toiledau ar gyfer Neuadd William Aston wedi’u harwyddo’n glir – fodd bynnag, os na allwch ddod o hyd iddynt, cofiwch gael sgwrs gydag aelod o’n tîm a fydd yn hapus i helpu.

Ar ôl Eich Ymweliad

Eich Adborth – Rhowch wybod i ni beth yw eich barn am eich profiad gyda ni. Y diwrnod ar ôl y digwyddiad byddwn yn anfon arolwg atoch – rydym yn darllen pob un ohonynt ac yn gwneud newidiadau lle gallwn – gallwch hefyd anfon e-bost atom i info@williamastonwrexham.com

Dywedwch wrth eich ffrindiau – Os gwnaethoch fwynhau eich ymweliad â ni, dywedwch wrth eich ffrindiau, rydym yn dibynnu ar gefnogaeth ein cymunedau a'n cynulleidfaoedd i wneud yn siŵr bod y celfyddydau yn parhau i ffynnu yn Wrecsam a Gogledd Cymru.